การจัดชุดปฏิบัติการ หรือจิตอาสาในการดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560
จัดประชุมโครงการประชุมขยายผลระบบ SPC รุ่นที่ 3
จัดประชุมโครงการประชุมขยายผลระบบ SPC รุ่นที่ 2
จัดประชุมโครงการประชุมขยายผลระบบ SPC รุ่นที่ 1
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถทัศนาจรสำหรับสถานศึกษา”
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพื่อการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาการใช้สารเสพติด
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางอธิบายกฎหมาย สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำร่างแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการรายงานข้อมูลสารสนเทศสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์ ฉก.ชน.สพป. รุ่นที่ 2
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์ ฉก.ชน.สพป. รุ่นที่ 1
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานสรุปผลการดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.144.16.135
Online อยู่ : 1
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 1
เดือนนี้ 9
ปีนี้ 134
รวมทั้งหมด 15,415
Record: 598 (12.09.2017)
( Counter 25-06-2018 )