ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยจิตอาสากับการพัฒนาและขับเคลื่่่อนแกนนำสภานักเรียน 50
26 กรกฎาคม 2560
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมจัดตั้งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 44
24 กรกฎาคม 2560
3 สพป.อ่างทอง เข้ารับการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 53
23 กรกฎาคม 2560
4 สพป.สิงห์บุรี เข้าอบรม ฉก.ชน.สพฐ. 86
22 กรกฎาคม 2560
5 สพป.นครปฐม เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 88
22 กรกฎาคม 2560
6 สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 22
22 กรกฎาคม 2560
7 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 44
22 กรกฎาคม 2560
8 สพป.ปัตตานี เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 24
22 กรกฎาคม 2560
9 สพป.สงขลา เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 19
22 กรกฎาคม 2560
10 สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 12
22 กรกฎาคม 2560
11 สพม.เขต 35 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 20
22 กรกฎาคม 2560
12 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 11
22 กรกฎาคม 2560
13 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนักเรียนที่่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 80
22 กรกฎาคม 2560
14 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็ปไซค์ ฉก.ชน.สพฐ. 46
15 กรกฎาคม 2560
15 สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 33
15 กรกฎาคม 2560
16 สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 19
15 กรกฎาคม 2560
17 สพป.ศรีสะเกษ เขต2 เข้าอบรมเว็บไชต์ ฉก.ชน.สพฐ. 20
15 กรกฎาคม 2560
18 สพม.เขต 33 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 24
15 กรกฎาคม 2560
19 สพป.บึงกาฬ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 10
15 กรกฎาคม 2560
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน. สพฐ. 12
15 กรกฎาคม 2560
21 สพม.เขต ๒๕ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 20
15 กรกฎาคม 2560
22 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 10
15 กรกฎาคม 2560
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ขน.สพฐ. 11
15 กรกฎาคม 2560
24 สพป.อุดรธานี เขต ๑ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 72
15 กรกฎาคม 2560
25 สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 19
15 กรกฎาคม 2560
26 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 12
15 กรกฎาคม 2560
27 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 9
15 กรกฎาคม 2560
28 สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็ปไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 17
15 กรกฎาคม 2560
29 สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซด์ ฉก.ชน.สพฐ. 11
15 กรกฎาคม 2560
30 สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 10
15 กรกฎาคม 2560
31 สพป.เลย เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 10
15 กรกฎาคม 2560
32 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 8
15 กรกฎาคม 2560
33 สพป.หนองคาย เขต ๑ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 21
15 กรกฎาคม 2560
34 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 11
15 กรกฎาคม 2560
35 สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ข ฉก.ชน.สพฐ. 10
15 กรกฎาคม 2560
36 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 12
15 กรกฎาคม 2560
37 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 9
15 กรกฎาคม 2560
38 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 14
15 กรกฎาคม 2560
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 14
15 กรกฎาคม 2560
40 สพป.สกลนคร เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 23
15 กรกฎาคม 2560
41 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 19
15 กรกฎาคม 2560
42 สพป.เลย เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็ปไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 8
15 กรกฎาคม 2560
43 สพป.สกลนคร เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซด์ ฉก.ชน.สพฐ. 22
15 กรกฎาคม 2560
44 สพป.อุดรธานี เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 8
15 กรกฎาคม 2560
45 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซด์ ฉก.ชน.สพฐ. 13
15 กรกฎาคม 2560
46 สพป.มุกดาหาร เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 11
15 กรกฎาคม 2560
47 สพป.ลำพูน เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 17
15 กรกฎาคม 2560
48 สพป.เลย เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 11
15 กรกฎาคม 2560
49 สพป.นครราชสีมา เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 7
15 กรกฎาคม 2560
50 สพม. เขต 20 ประชาสัมพันธ์การอบรมเว็ปไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 10
15 กรกฎาคม 2560
51 สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 10
15 กรกฎาคม 2560
52 สพป.นครพนม เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 9
15 กรกฎาคม 2560
53 สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 14
15 กรกฎาคม 2560
54 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 5
15 กรกฎาคม 2560
55 สพป.สกลนคร เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 12
15 กรกฎาคม 2560
56 สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 10
15 กรกฎาคม 2560
57 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 32
15 กรกฎาคม 2560
58 สพม.31 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 9
15 กรกฎาคม 2560
59 สพป.ตาก เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 13
15 กรกฎาคม 2560
60 สพม.21 เข้าร่วมการอบรมเว็ปไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 14
15 กรกฎาคม 2560
61 สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 6
15 กรกฎาคม 2560
62 สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 15
15 กรกฎาคม 2560
63 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 16
15 กรกฎาคม 2560
64 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 11
15 กรกฎาคม 2560
65 สพม.40เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 42
7 กรกฎาคม 2560
66 สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม 24
7 กรกฎาคม 2560
67 สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 25
7 กรกฎาคม 2560
68 สพม.2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 21
7 กรกฎาคม 2560
69 สพม.เขต23 เข้าร่วมประขุมสัมมนาฯการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 15
7 กรกฎาคม 2560
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 9
7 กรกฎาคม 2560
71 สพป.แพร่ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 10
7 กรกฎาคม 2560
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน 10
7 กรกฎาคม 2560
73 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 8
7 กรกฎาคม 2560
74 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ 9
7 กรกฎาคม 2560
75 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 6
7 กรกฎาคม 2560
76 สพป.ชัยภูมิ ๒ เข้าร่วมการประขุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 10
7 กรกฎาคม 2560
77 สพม. 4 เข้ารับการพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 9
7 กรกฎาคม 2560
78 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 9
7 กรกฎาคม 2560
79 สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 8
7 กรกฎาคม 2560
80 สพม.เขต 19 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกรประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุมครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 8
7 กรกฎาคม 2560
81 สพม.เขต ๓๗ เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 11
7 กรกฎาคม 2560
82 สพม.38 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากร ฉก.ชน.สพฐ 6
7 กรกฎาคม 2560
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 8
7 กรกฎาคม 2560
84 สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 31
7 กรกฎาคม 2560
85 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 11
7 กรกฎาคม 2560
86 สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 12
7 กรกฎาคม 2560
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 9
7 กรกฎาคม 2560
88 สพป.พะเยา เขต 1เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 11
7 กรกฎาคม 2560
89 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 15
7 กรกฎาคม 2560
90 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุม 9
7 กรกฎาคม 2560
91 สพม.29 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. 11
7 กรกฎาคม 2560
92 สพม.๓๒ บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 9
7 กรกฎาคม 2560
93 สพป.อุทัยธานี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 12
7 กรกฎาคม 2560
94 สพป.น่าน เขต 1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน 11
7 กรกฎาคม 2560
95 สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 7
7 กรกฎาคม 2560
96 สพม.๑๕ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เข้าร่วมการประชุมบุคลากรด้านระบบการดูแลคุ้มครองนักเรียน 9
7 กรกฎาคม 2560
97 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 9
7 กรกฎาคม 2560
98 สพป.แพร่ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 8
7 กรกฎาคม 2560
99 สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 10
7 กรกฎาคม 2560
100 สพม.6 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 10
7 กรกฎาคม 2560
101 สพป.ตาก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 6
7 กรกฎาคม 2560
102 สพม. 26 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 20
7 กรกฎาคม 2560
103 สพม.39 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากร 16
7 กรกฎาคม 2560
104 สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 16
7 กรกฎาคม 2560

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.81.197.127
Online อยู่ : 6
วันนี้ 63
เมื่อวานนี้ 294
เดือนนี้ 3,928
ปีนี้ 3,928
รวมทั้งหมด 3,928
Record: 598 (12.09.2017)
( Counter 22-09-2017 )