ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 สพป.พะเยา เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งเกิดไฟไหม้บ้าน 55
13 ตุลาคม 2560
2 สพป.ชบ. เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข้อมูลสารสนเทศสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด้กนักเรียน 67
15 กันยายน 2560
3 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุุกร์ 50
8 กันยายน 2560
4 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติเปิดป้ายอาคารเรียน "เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา"ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 49
8 กันยายน 2560
5 สพป.ลป3 โดยโรงเรียนวังทองวิทยา ได้ร่วมแสดงนิทรรศการโรงเรียนพื้นที่สูง 68
8 กันยายน 2560
6 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ราษภรฎ์ อำเภอเมืองปาน ณ หอประชุมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 28
8 กันยายน 2560
7 โรงเรียนบ้านวังมนได้ร่วมกับสถานีตำรวจอำเภอวังเหนือ อบรมนักเรียนตามโครงการแดร์ 28
8 กันยายน 2560
8 สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โครงการครูตำรวจ D.A.R.E 27
8 กันยายน 2560
9 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนวังทองวิทยา กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 27
8 กันยายน 2560
10 สพป.ลำปาง 3 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(เมืองปาน) ประเมินเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 22
8 กันยายน 2560
11 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนบ้านวังโป่งฝากประชาสัมพันธ์ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 24
8 กันยายน 2560
12 สพป.ลำปาง 3 โรงเรียนบ้านน้ำจำ การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 24
8 กันยายน 2560
13 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนบ้านหัวทุ่งได้จัดกิจกรรมจัดทำดอกดารารัตน์ 27
8 กันยายน 2560
14 สพป.ลำปาง 3 โรงเรียนบ้านแพะ ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล 26
8 กันยายน 2560
15 สพป.ลำปาง เขต 3 โดย ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 31
8 กันยายน 2560
16 สพป.ลำปางเขต 3 โดยโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 28
8 กันยายน 2560
17 สพป.ลำปาง เขต3 โดยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ได้จัดกิจกรรมผลงานนักเรียน 25
8 กันยายน 2560
18 สพป.ลำปาง เขต 3 ได้จัดให้มีการอบรมระบบคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด 23
8 กันยายน 2560
19 สพป.ลำปาง เขต3 โดยโรงเรียนบ้านป่าเหวได้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการผลการดำเนินงานคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน 24
8 กันยายน 2560
20 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนบ้านทุ่งฮีได้จัดกิจกรรมท่องบทสวนมนต์ทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ 23
8 กันยายน 2560
21 บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านสบลี 32
7 กันยายน 2560
22 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนบ้านกล้วยได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 25
7 กันยายน 2560
23 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นได้รับมอบคอมพิวเตอร์จาก บริษัท โค้วยูฮะ ลำปาง จำนวน 2 ชุด 28
7 กันยายน 2560
24 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) โรงเรียนไผ่งามวิทยา, โรงเรียนบ้านนาไหม้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ(ขยายผล)ระบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ 29
7 กันยายน 2560
25 จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 มอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสบลี 28
7 กันยายน 2560
26 รับมอบทุนการศึกษา 26
7 กันยายน 2560
27 สพป.ลำปางเขต 3 โดยโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ออกเยี่ยมบ้านติดตามช่วยเหลือนักเรียน 29
7 กันยายน 2560
28 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนผาช่อวิทยาจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 29
7 กันยายน 2560
29 สพป.ลำปาง เขต 3 ได้จัดให้มีการอบรมระบบคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด 46
7 กันยายน 2560
30 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนผาช่อวิทยาจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 22
7 กันยายน 2560
31 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนบ้านหัวเมือง ได้รับของบริจาคไฟฟ้าแม่เมาะ 36
7 กันยายน 2560
32 สพป.ลำปางเขต3 โดยศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตาจัดกิจกรรมออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด 32
7 กันยายน 2560
33 สพป.ลำปางเขต 3 โดยโรงเรียนบ้านแม่เบินจัดการเยี่ยมบ้านนักเรียนเทอม2/60 30
7 กันยายน 2560
34 สพป.นราธิวาส เขต 2 เยื่ยมให้กำลังใจครวบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 32
6 กันยายน 2560
35 สพม.15 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 29
4 กันยายน 2560
36 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยจิตอาสากับการพัฒนาและขับเคลื่่่อนแกนนำสภานักเรียน 205
26 กรกฎาคม 2560
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมจัดตั้งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 191
24 กรกฎาคม 2560
38 สพป.อ่างทอง เข้ารับการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 179
23 กรกฎาคม 2560
39 สพป.สิงห์บุรี เข้าอบรม ฉก.ชน.สพฐ. 201
22 กรกฎาคม 2560
40 สพป.นครปฐม เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 220
22 กรกฎาคม 2560
41 สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 62
22 กรกฎาคม 2560
42 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 86
22 กรกฎาคม 2560
43 สพป.ปัตตานี เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 68
22 กรกฎาคม 2560
44 สพป.สงขลา เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 58
22 กรกฎาคม 2560
45 สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 45
22 กรกฎาคม 2560
46 สพม.เขต 35 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 61
22 กรกฎาคม 2560
47 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 49
22 กรกฎาคม 2560
48 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนักเรียนที่่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 125
22 กรกฎาคม 2560
49 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็ปไซค์ ฉก.ชน.สพฐ. 91
15 กรกฎาคม 2560
50 สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 86
15 กรกฎาคม 2560
51 สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 60
15 กรกฎาคม 2560
52 สพป.ศรีสะเกษ เขต2 เข้าอบรมเว็บไชต์ ฉก.ชน.สพฐ. 63
15 กรกฎาคม 2560
53 สพม.เขต 33 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 71
15 กรกฎาคม 2560
54 สพป.บึงกาฬ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 49
15 กรกฎาคม 2560
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน. สพฐ. 51
15 กรกฎาคม 2560
56 สพม.เขต ๒๕ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 61
15 กรกฎาคม 2560
57 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 54
15 กรกฎาคม 2560
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ขน.สพฐ. 49
15 กรกฎาคม 2560
59 สพป.อุดรธานี เขต ๑ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 164
15 กรกฎาคม 2560
60 สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 57
15 กรกฎาคม 2560
61 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 53
15 กรกฎาคม 2560
62 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 53
15 กรกฎาคม 2560
63 สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็ปไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 56
15 กรกฎาคม 2560
64 สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซด์ ฉก.ชน.สพฐ. 49
15 กรกฎาคม 2560
65 สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 51
15 กรกฎาคม 2560
66 สพป.เลย เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 49
15 กรกฎาคม 2560
67 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 45
15 กรกฎาคม 2560
68 สพป.หนองคาย เขต ๑ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 65
15 กรกฎาคม 2560
69 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 49
15 กรกฎาคม 2560
70 สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ข ฉก.ชน.สพฐ. 50
15 กรกฎาคม 2560
71 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 54
15 กรกฎาคม 2560
72 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 47
15 กรกฎาคม 2560
73 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 56
15 กรกฎาคม 2560
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 53
15 กรกฎาคม 2560
75 สพป.สกลนคร เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 59
15 กรกฎาคม 2560
76 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 60
15 กรกฎาคม 2560
77 สพป.เลย เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็ปไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 50
15 กรกฎาคม 2560
78 สพป.สกลนคร เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซด์ ฉก.ชน.สพฐ. 56
15 กรกฎาคม 2560
79 สพป.อุดรธานี เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 50
15 กรกฎาคม 2560
80 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซด์ ฉก.ชน.สพฐ. 53
15 กรกฎาคม 2560
81 สพป.มุกดาหาร เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 45
15 กรกฎาคม 2560
82 สพป.ลำพูน เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 73
15 กรกฎาคม 2560
83 สพป.เลย เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 50
15 กรกฎาคม 2560
84 สพป.นครราชสีมา เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 44
15 กรกฎาคม 2560
85 สพม. เขต 20 ประชาสัมพันธ์การอบรมเว็ปไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 50
15 กรกฎาคม 2560
86 สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 46
15 กรกฎาคม 2560
87 สพป.นครพนม เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 46
15 กรกฎาคม 2560
88 สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 60
15 กรกฎาคม 2560
89 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 45
15 กรกฎาคม 2560
90 สพป.สกลนคร เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 57
15 กรกฎาคม 2560
91 สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 48
15 กรกฎาคม 2560
92 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 79
15 กรกฎาคม 2560
93 สพม.31 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 48
15 กรกฎาคม 2560
94 สพป.ตาก เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 52
15 กรกฎาคม 2560
95 สพม.21 เข้าร่วมการอบรมเว็ปไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 56
15 กรกฎาคม 2560
96 สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 44
15 กรกฎาคม 2560
97 สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 53
15 กรกฎาคม 2560
98 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 54
15 กรกฎาคม 2560
99 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 52
15 กรกฎาคม 2560
100 สพม.40เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 82
7 กรกฎาคม 2560
101 สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม 62
7 กรกฎาคม 2560
102 สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 69
7 กรกฎาคม 2560
103 สพม.2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 59
7 กรกฎาคม 2560
104 สพม.เขต23 เข้าร่วมประขุมสัมมนาฯการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 56
7 กรกฎาคม 2560
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 51
7 กรกฎาคม 2560
106 สพป.แพร่ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 53
7 กรกฎาคม 2560
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน 51
7 กรกฎาคม 2560
108 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 45
7 กรกฎาคม 2560
109 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ 48
7 กรกฎาคม 2560
110 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 45
7 กรกฎาคม 2560
111 สพม. 4 เข้ารับการพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 48
7 กรกฎาคม 2560
112 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 49
7 กรกฎาคม 2560
113 สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 48
7 กรกฎาคม 2560
114 สพม.เขต 19 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกรประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุมครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 50
7 กรกฎาคม 2560
115 สพม.เขต ๓๗ เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 53
7 กรกฎาคม 2560
116 สพม.38 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากร ฉก.ชน.สพฐ 44
7 กรกฎาคม 2560
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 52
7 กรกฎาคม 2560
118 สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 102
7 กรกฎาคม 2560
119 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 55
7 กรกฎาคม 2560
120 สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 56
7 กรกฎาคม 2560
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 50
7 กรกฎาคม 2560
122 สพป.พะเยา เขต 1เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 49
7 กรกฎาคม 2560
123 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 55
7 กรกฎาคม 2560
124 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุม 48
7 กรกฎาคม 2560
125 สพม.29 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. 51
7 กรกฎาคม 2560
126 สพม.๓๒ บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 52
7 กรกฎาคม 2560
127 สพป.อุทัยธานี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 55
7 กรกฎาคม 2560
128 สพป.น่าน เขต 1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน 52
7 กรกฎาคม 2560
129 สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 51
7 กรกฎาคม 2560
130 สพม.๑๕ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เข้าร่วมการประชุมบุคลากรด้านระบบการดูแลคุ้มครองนักเรียน 51
7 กรกฎาคม 2560
131 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 54
7 กรกฎาคม 2560
132 สพป.แพร่ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 48
7 กรกฎาคม 2560
133 สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 60
7 กรกฎาคม 2560
134 สพม.6 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 47
7 กรกฎาคม 2560
135 สพป.ตาก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 50
7 กรกฎาคม 2560
136 สพม. 26 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 62
7 กรกฎาคม 2560
137 สพม.39 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากร 55
7 กรกฎาคม 2560
138 สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 59
7 กรกฎาคม 2560

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.225.16.10
Online อยู่ : 2
วันนี้ 108
เมื่อวานนี้ 108
เดือนนี้ 2,582
ปีนี้ 13,681
รวมทั้งหมด 13,681
Record: 598 (12.09.2017)
( Counter 21-11-2017 )